Свещена крава

тя е крава

Кравата се почита като свещено животно в хиндуизма, джайнизма, зороастризма, както и в политеистичните религии на Древен Египет, Древна Гърция и Древен Рим.

Свещена крава
Поклонението на Златният телец
Поклонението на Златният телец
Характеристики
Описаниесвещено животно в хиндуизма, джайнизма, зороастризма
Свещена крава в Общомедия

Яденето на говеждо месо е табу в индуизма.

Кравите, а и свещеният бик в древните и изначално земеделски култури, са на особена почит по разбираеми причини – най-едрото и плодотворно домашно животно, впрегатно за оран. Индусите в продължение на векове я почитат като Богиня-майка и символ на богатството, добродетелта и изобилието. Кравата е послушна.

В юдаизма с първата и втората от Десетте Божи заповеди е забранено поклонението на Златния телец.

Свещената крава на Нандин (индийска скулптура от 2 век)

Източници Редактиране