Отваря главното меню

Свързващият редактор (на английски: Linker, линкер) е основна компютърна програма, чиято цел е да свърже компилирани в машинен език един или повече обектни файлове в една програма, която може да се управлява от дадена операционна система.