Секст Октавий Фронтон

Секст Октавий Фронтон (Sextus Octavius Fronto) e сенатор на Римската империя.

През 86 г. Фронтон е суфектконсул. След това е легат на I Спомагателен легион (Legionis I Adiutricis).

През 92 г. Фронтон е легат августи на Долна Мизия.

Вижте същоРедактиране