Сексуално насилие

Сексуалното насилие се състои в принуждаване на жертвата да върши неща в секса, които тя не желае и които я карат да се срамува или да се чувства неудобно. Изнасилването и принуждаването на жертвата да прави секс с други хора също са форма на сексуално насилие.[1]

За упражняването различни форми на насилие – физическо, психическо и сексуално, до голяма степен играе роля икономическата зависимост там, където тя съществува. В много случаи това е основната причина, поради която зависимата страна не може да скъса връзката и да прекрати съжителството, в случай на системен тормоз.

Сексуалното насилие може да бъде част от домашното насилие.

Сексуалният тормоз, освен прякото физическо сексуално насилие, включва също така и формите на нежелано словесно, несловесно или физическо поведение, със сексуален характер, което има за цел или води до накърняване на достойнството на човека.

ИзточнициРедактиране

  1. Златанова, Валентина. Домашното насилие като социален проблем. // Пространствата между социологията и социалната психология. 2013. с. 256 – 271.