Сексуално пристрастяване

Сексуалното пристрастяване според част от психолозите и лекарите е една от формите на психологическо пристрастяване. Медицинската общност не е единодушна доколко то наистина съществува.

Добър начин за разбиране поведението на сексуално зависимите е да се направи сравнение със зависимите от алкохол и наркотици. За сексуално пристрастения сексът е това, което е алкохолът за един алкохолик. Сексуално пристрастеният загубва контрол върху действията си щом се включи нагонът за сексуално задоволяване.

Подобно на алкохолиците, целият живот на сексуално пристрастените се управлява от постоянното желание за връзка с търсен обект за задоволяване. По време на нормални ежедневни дейности тези хора биват постоянно обхващани от мисли за полови сношения, сексуални фантазии, търсене на начини за сексуално задоволяване.

Според Шнайдер съществуват три показателя за сексуалното пристрастяване: натрапчива идея, продължаване на действията въпреки евентуалните последици, обсебване.

 • Натрапчива идея: Това е загубването на способността за свободен избор между спиране или продължаване на определен тип поведение. Сексуално зависимите често осъзнават, че това, което правят, е неправилно. Въпреки това, те продължават да го правят. Те не могат да се възпират от някои свои действия, свързани по един или друг начин със сексуалното задоволяване.
 • Продължаване на действията въпреки евентуалните последици: Когато действията на сексуално-пристрастения се разпрострат по-надалеч, това може да доведе до отрицателни последици в техния живот. В началото това може да бъде избягване от семейни задължения и търсене на сексуално задоволяване извън семейството. Възможно е изоставянето на грижите по отглеждане на децата или разделяне с партньора.

Сексуално пристрастеният би рискувал пари, брак, семейство, работа в търсене на своето сексуално задоволяване. Въпреки всички рискове и неудобства той (или тя) биха продължили действията си свързани със собственото си сексуално задоволяване.

 • Обсебване. Обсебването се получава когато хората не могат да спрат да мислят за нещо. Сексуално обсебеният би могъл да прекара по цели дни погълнат единствено от мисли за секс. Тъй като обсебените продължават да пренатоварват мислите си с обекта на фантазиите си, други области от ежедневието им биват напълно пренебрегвани.

Източници редактиране

 • Feeney, Judith and Patricia Noller. Adult Attachment. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1996.
 • Kasl, Charlotte Davis. Women, Sex, and Power: A Search for Love and Power. New York, NY: Harper and Row, 1990.
 • Schaumburg, Harry W. False Intimacy: Understanding the Struggle of Sexual Addiction. Colorado Springs, CO: NavPress 1997.

Science based (research based) books on sexual addiction:

 • Sexual Addiction: an integrated approach, AVIEL GOODMAN, Madison, CT, International *Universities Press, Inc. 1998, ISBN 0 8236 6063
 • Carnes, P. (1983). Out of the shadows: Understanding sexual addiction. Minneapolis, MN: CompCare.
 • Carnes, P. (1991). Don't call it love: Recovery from sexual addiction. New York: Bantam Books.
 • Carnes P., Kenneth M. Adams (2002). Clinical Management of Sex Addiction.
 • Cooper, PhD, Al Cybersex: The Dark Side of The Force A Special Issue of Sexual Addiction & Compulsivity.
 • Cooper, PhD, Al Sex and the Internet: A Guidebook for Clinicians
 • Earle, Ralph, and Marcus Earle Sex Addiction: Case Studies and Management New York: Brunner Mazel, 1995.
 • Jennifer Schneider, M.D., Ph.D. and Robert Weiss, M.S.W., C.A.S. Cybersex Exposed.
 • Milkman. H., & Sunderwirth, S. (1987). Craving for ecstasy: The consciousness and chemistry of escape. New York: Lexington Books.
 • Schaeffer, Brenda Is It Love or is it Addiction? Second Edition Center City, MN: Hazelden, 1997.

More books can be found at:

Articles in scientific journals:

 • Treating the Sexually Addicted Client: Establishing a Need for Increased Counselor Awareness
 • W Bryce Hagedorn, Gerald A Juhnke. Journal of Addictions & Offender Counseling. Alexandria: Apr 2005.Vol.25, Iss. 2; pg. 66.
 • Boredom Proneness, Social Connectedness, and Sexual Addiction Among Men Who Have Sex With Male Internet Users
 • Michael P Chaney, Andrew C Blalock. Journal of Addictions & Offender Counseling. Alexandria: Apr 2006.Vol.26, Iss. 2; pg. 111, 12 pgs
 • SEXUAL ADDICTION AND MARRIAGE AND FAMILY THERAPY: FACILITATING INDIVIDUAL AND RELATIONSHIP HEALING THROUGH COUPLE THERAPY, Mark H Bird. Journal of Marital and Family Therapy. Upland: Jul 2006.Vol.32, Iss. 3; pg. 297, 13 pgs
 • 'The snake and the seraph'--Sexual addiction and religious behaviour. Thaddeus Birchard. Counselling Psychology Quarterly. Abingdon: Mar 2004. Vol. 17, Iss. 1; p. 81
 • Sexual Addiction, Sexual Compulsivity, Sexual Impulsivity, or What? Toward a Theoretical Model John Bancroft, Zoran Vukadinovic. The Journal of Sex Research. New York: Aug 2004.Vol.41, Iss. 3; pg. 225, 10 pgs
 • Addictions without substance series part II: Sexual addiction, Thaddeus Birchard. Drugs and Alcohol Today. Brighton: Jul 2006.Vol.6, Iss. 2; pg. 32, 3 pgs
 • Understanding sexual addiction, Patrick Carnes. SIECUS (Sex Information and Education Council of the U.S.) Report. New York: Jun/Jul 2003.Vol.31, Iss. 5; pg. 5
 • Carnes, P., Nonemaker, D., & Skilling, N. (1991). Gender differences in normal and sexually addicted populations. American Journal of Preventive Psychiatry and Neurology, 3, 16-23.
 • Cooper, A. (1998). Sexuality and the Internet: Surfing into the new millennium. CyberPsychology and Behavior, I, 187194.
 • Cooper, A, Delmonico, D., & Burg, R. (2000). Cybersex users, abusers, and compulsives: New findings and implications. Sexual Addiction and Compulsivity, 7(1-2), 5-29.
 • Cooper, A., Scherer, C., Boies, S., & Gordon, B. (1999). Sexuality on the Internet: From sexual exploration to pathological expression. Professional Psychology: Research and Practice, 30, 154-164.
 • Corley, M., & Schneider, J. (2002). Disclosing secrets: Guidelines for therapists working with sex addicts and co-addicts. Sexual Addiction and Compulsivity, 9, 43-67.
 • Delmonico, D., & Carnes, P. (1999). Virtual sex addiction: When cybersex becomes the drug of choice. CyberPsychology and Behavior, 2, 457-463.
 • Dodge, B., Reece, M., Cole, S., & Sandfort, T. (2004). Sexual compulsivity among heterosexual college students. Journal of Sex Research, 41, 343-350.
 • Eisenman, R., Dantzker, M., & Ellis, L. (2004). Self-ratings of dependency/addiction regarding drugs, sex, love, and food: Male and college female students. Sexual Addiction and Compulsivity, 11, 115-127.
 • Griffiths, M. (2001). Sex on the Internet: Observations and implications for Internet sex addiction. Journal of Sex Research, 38, 333-342.
 • Kafka, M., & Hennen, J. (1999). The paraphilia-related disorders: An empirical investigation of nonparaphilic hypersexuality disorders in outpatient males. Journal of Sex and Marital Therapy, 25, 305-319.
 • Kafka M., & Prentky R. (1992). A comparative study of nonparaphilic sexual addictions and paraphilias in men. Journal of Clinical Psychiatry, 53, 345-350.
 • Kalichman, S., & Cain, D. (2004). The relationship between indicators of sexual compulsivity and high risk sexual practices among men and women receiving services from a sexually transmitted infection clinic. Journal of Sex Research, 41, 235-241.
 • Quadland, M. (1985). Compulsive sexual behavior: Definition of a problem and an approach to treatment. Journal of Sex and Marital Therapy, II, 121-132.
 • Raviv, M. (1993). Personality characteristics of sexual addicts and pathological gamblers. Journal of Gambling Studies, 9, 17-31.
 • Reece, M., & Dodge, B. (2004). Exploring indicators of sexual Compulsivity among men who cruise for sex on campus. Sexual Addiction and Compulsivity, II, 87-113.
 • Ross, C. (1996). A qualitative study of sexually addicted women. Sexual Addiction and Compulsivity, 3, 43-53.
 • Schneider, J. (2000a). A qualitative study of cybersex participants: Gender differences, recovery issues, and implications for therapists. Sexual Addiction and Compulsivity, 7, 249-278.
 • Schneider, J. (2000b). Effects of cybersex addiction on the family: Results of a survey. Sexual Addiction and Compulsivity, 7, 31-58.
 • Schneider, J., & Schneider, B. (1990b). Marital satisfaction during recovery from self-identified sexual addiction among bisexual men and their wives. Journal of Sex and Marital Therapy, 16, 230-250.
 • Schneider, J., & Schneider, B. (1996). Couple recovery from sexual addiction/co-addiction: Results of a survey of 88 marriages. Sexual Addiction and Compulsivity, 3, 111-126.
 • Schwartz, S., & Abramowitz, J. (2003). Are nonparaphilic sexual addictions a variant of obsessive-compulsive disorder? A pilot study. Cognitive and Behavioral Practice, 10, 372-377.
 • Sprenkle, D. (1987). Treating a sex addict through marital sex therapy. Family Relations: Journal of Applied Family and Child Studies, 36, 11-14.
 • Swisher. S (1995). Therapeutic interventions recommended for treatment of sexual addiction/compulsivity. Sexual Addiction and Compulsivity, 2, 31-39.
 • Wan, M., Finlayson, R., & Rowles, A. (2000). Sexual dependency treatment outcome study. Sexual Addiction and Compulsivity, 7, 177-196.
 • Weiss, D. (2004). The prevalence of depression in male sex addicts residing in the United States. Sexual Addiction and Compulsivity, II, 57-69.
 • Young, K., Griffin-Shelley, E., Cooper, A., O'Mara, J., & Buchanan, J. (2000). Online infidelity: A new dimension in couple relationships with implications for evaluation and treatment. Sexual Addiction and Compulsivity, 7, 59-74.
 • Yoder, V., Virden, T, & Amin, K. (2005). Internet pornography and loneliness: An association? Sexual Addiction and Compulsivity, 12, 19-44.

Вижте също редактиране

Външни препратки редактиране