Секула Дръндаров

български просветен деец

Секула П. Дръндаров или Драндаров е български просветен деец от Българското възраждане в Македония.

Секула Дръндаров
български просветен деец
Роден
1838 г.
Починал
не по-рано от 1890 г.

Биография

редактиране

Роден е в 1838 година в прилепското село Долнени, тогава в Османската империя. Става започва да преподава на различни длъжности и места в родния си град, където работи като български учител от около 1860 до 1890 година.[1] Учителства дълги години в Прилепското мъжко училище. След като Прилепското училище е разделено на горен и долен курс от директора Кюрдалев, Дръндаров е един отр тримата учители, които преподават на малките уеници в долния курс.[2] По-късно става помощник на главния учител Никола Еничерев по време на неговото управление от 1866 до 1877 година, заедно с Христо Колчаков, с когото ръководят взаимното българско училище с 300 деца, а Еничерев ръководи главното класно училище с 60 деца.[3] В същия период училищната сграда става тясна за всички желаещи да се обучават и в 1868 година е отворена помощна сграда, като така отваря врати училище в махалата Вароша, което Дръндаров ръководи под управлението на следващия директор Йосиф Ковачев.[4]

  1. Енциклопедия. Българската възрожденска интелигенция. Учители, свещеници, монаси, висши духовници, художници, лекари, аптекари, писатели, издатели, книжари, търговци, военни.... София, ДИ „Д-р Петър Берон“, 1988. с. 229.
  2. Шалдевъ, Христо. Градъ Прилѣпъ въ българското възраждане. София, Царска придворна печатница, 1916. с. 60.
  3. Трайчевъ, Георги. Градъ Прилѣпъ. Историко-географски и стопански прегледъ. София, Печатница „Фотиновъ“ № 1, 1925. с. 113.
  4. Трайчевъ, Георги. Градъ Прилѣпъ. Историко-географски и стопански прегледъ. София, Печатница „Фотиновъ“ № 1, 1925. с. 117.