Селскостопанска академия

научна организация в България
Вижте пояснителната страница за други значения на Селскостопанска академия.

Селскостопанската академия (съкратено ССА) е научна организация със седалище в София, България.

Селскостопанска академия
Карта Местоположение в София
Информация
Основана1961 г.
Сайтagriacad.bg
Селскостопанска академия в Общомедия

Призвана е да извършва научни изследвания и приложна дейност в областта на земеделието, животновъдството и хранителната промишленост. Има право да подготвя докторанти по съответните научни дисциплини.

По примера на Всесъюзната академия на селскостопанските науки „Ленин“ в Москва като български аналог е създадена отрасловата научна академия под името Академия на селскостопанските науки (АСН) със седалище в София през 1961 г.[1] Тя има физически лица за членове, наричани с научното звание „академик“ (действителен член). Закрита е през 1971 г., като нейните членове и учени преминават към общонаучната БАН.[2]

Само след година (1972) е създадена научно-образователната Селскостопанска академия „Георги Димитров“. Тя обединява научни институти и всички висши училища в страната, подготвящи специалисти в посочените най-горе научни направления. Закрита е след само 3 години (1975).[2] Подобна научно-образователна функция и структура има и повече просъществувала обединена Медицинска академия (1972 – 1990).

Отново е учредена Селскостопанска академия с Указ 1008 (ДВ, бр. 34) на Държавния съвет през 1982 г.[2] ССА обаче – за разлика от предишната ССА „Г. Димитров“, е само научна организация и не се занимава с обучение на студенти. В нея няма членство на учени, каквото има в първоначалната АСН.

Академията е преобразувана (ДВ, бр. 113/1999) в Национален център за аграрни науки (НЦАН) в края на 1999 г.

НЦАН е преименуван (ДВ, бр. 43/2008) с предишното название Селскостопанска академия през 2008 г. През лятото на 2018 г. е приет новият Устройствен правилник на ССА, с който се внасят важни изменения в нейната структура. Въведени са научните звания академик и член-кореспондент от 1 август 2018 г. Академичният състав включва: академици, член-кореспонденти, чуждестранни членове и почетни членове на Академията, хабилитирани и нехабилитирани учени, доктори на науките и доктори от системата на Академията, докторанти[3]

Структура

редактиране
Централно управление

Селскостопанската академия се ръководи от управителен съвет с мандат от 4 години начело с председател, подпомаган от заместник-председател и главен научен секретар.

Председателят на Управителния съвет е също председател на ССА и председател на Изпълнителното бюро, което включва още заместник-председателя и главния научен секретар.

Координати: адрес: 1373, гр. София, ул. „Суходолска“ 30; тел.: 02/9299481; Факс: 02/9202067; e-mail: aa@acad.bg

Научни институти
Други звена

Източници

редактиране

Външни препратки

редактиране
  • Официален сайт
  • Закон за Селскостопанската академия (заглавие изм., ДВ, бр. 43/2008) – обн., ДВ, бр. 113/1999; изм., ДВ, бр. 15/2003; изм., ДВ, бр. 43/2008; изм., ДВ, бр. 54/2008; изм., ДВ, бр. 10/2009; изм., ДВ, бр. 74/2009; изм., ДВ, бр. 99/2009; изм., ДВ, бр. 78/2010
  • Устройствен правилник на Селскостопанската академия – приет с ПМС 226 от 15 септември 2008; обн., ДВ, бр. 83/2008; изм., ДВ, бр. 42/2009; изм., ДВ, бр. 79/2009; изм., ДВ, бр. 84/2010; изм., ДВ, бр. 101/2010; изм. и доп., ДВ, бр. 14/2012