Семпрониите (на латински: Sempronii) са стара фамилия от патрицианския gens Sempronia в Римската Република.[1]

Мъжете носят името Семпроний (Sempronius), a жените Семпрония (Sempronia).

Един офицер Семпроний става известен с това, че когато император Лициний завръзва 40 християни на колове в една студена нощ, той толкова е възхитен от тяхната вяра, че взема мястото на един вързан и така умира.

Семпрониите имат следните клонове: Атрацини, Софи, Блези, Тудицани, Гракхи, Лонги, Аселиони (Atratini, Sophi, Blaesi, Tuditani, Gracchi, Longi, Aselliones).

Известни с това име

редактиране

Семпронии Атрацини (от 5 век пр.н.е.)

Семпронии Софи (от 300 пр.н.е.)

Семпронии Блези

Семпронии Тудицани (от 3 век пр.н.е.)

Семпронии Гракхи (от 3 век пр.н.е.)

Семпронии Лонги (от 3 век пр.н.е.)

Семпронии Аселиони (от 2 век пр.н.е.)

Семпронии Рутил и Руфи

Жени

Източници

редактиране
  1. Sempronii/Sempronia, Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology, William Smith, Editor.