Емблема за пояснителна страница Вижте пояснителната страница за други личности с името Семпрония.

Семпрония (Sempronia) е римска аристократка през късната Римска република.

Тя е съпруга на Децим Юний Брут, който е консул през 77 пр.н.е. и според Салустий активна участничка или знаеща в Каталинския заговор през 63 пр.н.е. Те имат син Децим Юний Брут Албин (* 85 - + 43 пр.н.е.), който участва в заговора за убийството на Юлий Цезар през 44 пр.н.е..

За нея има малко сведения. Само Салустий пише за нея в своите De coniuratione Catilinae.

Семпрония е може би дъщеря на Гай Гракх и в отстъствието на Брут помага на заговорниците на Катилина.

ЛитератураРедактиране

  • Birgit Schaible: Sempronia – eine Symbolfigur, in: Der altsprachliche Unterricht 42/2 (1999), S. 41-43
  • Uwe Walter: Eine ambivalente Frauengestalt. Sallusts Portrait der Sempronia im Unterricht, in: Der altsprachliche Unterricht 42/2 (1999), S. 33-40