Сепаратизъм (от лат. separatio, разделям) е термин, описващ настроение, действие или движение за отделяне на дадена група хора от по-голяма обществена единица.

Най-често с него се обозначават опитите за получаване на автономия чрез отделяне на дадена територия в нова държава, но може също да се отнася за разделяне на обществени или политически организации, както също и религия от предходна или съответстваща. В частност, изобщо при случай на дадено състояние, целта при сепаратизма е отделената обществена подгрупа да се присъедини към друга група – държава, организация или коалиция, което автоматически изисква вида да бъде типизиран в маса, а самата маса, поради липса на вида, да се типизира в – типизирана маса.

Следователно, фактора на сепаратизма бива разделението, което следва да може да се основава на: регионални, етнически, културни и както вече споменахме – религиозно его. Този етнос е върховен и като пример може да бъде изложена духовната или политическа власт,

което е свидетелство и следствие от всеморалната борба за Власт, управление и експлоатация на типичните останки.

Видове сепаратизъм

редактиране

Териториален

редактиране

В исторически план отделянето на нова държава от съществуваща най-често е обект на противоречиви тълкувания. Групата, желаеща разделянето, го обяснява с положително натоварени думи като „свобода“ или „самоуправление“, докато противниците на разделянето най-често използват термина „сепаратизъм“ и влагат в него отрицателно значение.

Много от случаите, окачествявани като сепаратизъм, са основа за продължителни противопоставяния или кървави военни конфликти.

Примери:

  • независимостта на Тайван е разглеждана като сепаратизъм от Китай;
  • разделянето на Чехословакия е един от малкото примери за сепаратизъм с бърз и мирен изход;
  • разпадът на Югославия е отчасти мирен, но взима и доста жертви:
  • Правителството на Грузия определя като сепаратизъм действията на жителите на Абхазия и Южна Осетия и оспорва легитимността на ръководствата им.

Източници

редактиране


Вижте също

редактиране