Сепаратизъм (от лат. separatio, разделям) е термин, описващ настроение, действие или движение за отделяне на дадена група хора от по-голяма обществена единица.

Най-често с него се обозначават опитите за получаване на автономия чрез отделяне на дадена територия в нова държава, но може също да се отнася за разделяне на обществени или политически организации. В част от случаите целта е отделената обществена подгрупа да се присъедини към друга група - държава, организация или коалиция.

Разделението може да се основава на регионални, етнически, културни или религиозни разлики. При политическите партии може също да е следствие от борба за власт.

Видове сепаратизъмРедактиране

ТериториаленРедактиране

В исторически план отделянето на нова държава от съществуваща най-често е обект на противоречиви тълкувания. Групата, желаеща разделянето, го обяснява с положително натоварени думи като „свобода“ или „самоуправление“, докато противниците на разделянето най-често използват термина „сепаратизъм“ и влагат в него отрицателно значение.

Много от случаите, окачествявани като сепаратизъм, са основа за продължителни противопоставяния или кървави военни конфликти.

Примери:

Опитите на град Ахтопол да се отдели в самостоятелна община през 2001 г. също са определяни като сепаратизъм[1].

ИзточнициРедактиране

Вижте същоРедактиране