Сервилиите (лат.: gens Servilia или Servilii) са един от най-старите римски патрициански родове, преселили се от Алба Лонга в Рим.

От 495 пр.н.е. gens Servilia са консулски фамилии.

В ранната Република има клон на Ахала (Servilii Ahalae) и Фидена (Servilii Fidenates). Клон Приск (Prisci) или Структ (Structi) идва от прародител Публий Сервилий Приск Структ. След 412 пр.н.е. за дълго Сервилиите не се появяват във фасти (лат. – празничен календар).

След Първата пуническа война Сервилиите с патрицианския клон на Цепион (Caepiones), които произлзат от Ahalae и плебейския клон Гемин (Gemini) дават отново магистрати. Освен това се развиват линиите на Вация (Vatiae) – по-късно познати като Исаврик (Isaurici) – и плебейските Рул (Rulli).

Най-ползвани Римски имена в род Servilia са Гай, Гней, Марк, Публий и Квинт.

Значителни имена от gens Servilia редактиране

Жени:

Литература редактиране

  • Volker Fadinger, Gerhard Winkler: Servilius. In: Der Kleine Pauly (KlP). Band 5, Stuttgart 1975, Sp. 139 – 145.