Сергиите (на латински: Sergii) са древен патрицииски римски род, според легендата, водещ началото си от троянците, живял в Алба Лонга. Те се наричат, както техните прародители Sergesta: „Sergestusque, domus tenet a quo Sergia nomen.“ (Virg. Aen. v. 121).

Първият от фамилията станал консул през 437 пр.н.е. e Луций Сергий Фидена.

Gens Сергии носят презимената (лат. когномен) Катилина (Catilina), Есквилин (Esquilinus), Фидена (Fidenas), Ората (Orata), Павел (Paulus), Планк (Plancus) и Сил (Silus).

Най-важни личности от род Сергии са:

Източници

редактиране