Отваря главното меню
Carbon-disulfide-2D-dimensions.png

Въглероден дисулфид е неорганично химично съединение с формула CS2, което в промишлеността служи като разтворител. Използва се в органичната химия като изграждащо звено. Другото му име е серовъглерод.

Въглеродният дисулфид е безцветна течност с неприятна и дразнеща миризма. Парите му са отровни и лесно се възпламеняват. Разтваря лесно масла, мазнини и смоли. Смъртоносната доза при поглъщане е един грам. Има наркотични и психотропни въздействия върху централната нервна система.

В промишлени условия се получава от метан и пари на сярата при 500-700 °С в присътствието на силикагел и в камера от хромоникелова стомана:

CH4 + ½S8 → CS2 + 2H2S