Сестиите (gens Sestia) са патриции фамилия от Древен Рим.

Coin на Луций Сестий, суфектконсул 23 пр.н.е.