Графика на функцията sgn(x).

В математиката сигнум е нечетна функция, която показва знака на реално число. Записва се като sgn.

Сигнум функцията от реално число приема стойности:

СвойстваРедактиране

  •  
  •