В математиката, знаковата функция или сигнум функция (от signum, Латински за "знак") е нечетна математическа функция, която връща знака на реално число. В математическите среди знаковата функция се изразява като sgn.

Графика на функцията sgn(x).

Дефиниция редактиране

Знаковата функцията от реално число   се дефинира по следния начин:

 

Свойства редактиране

  •  
  •