Сиканите (на латински: Sicani; на гръцки: Σικανοί) са древен народ, населявал през желязната епоха централната част на остров Сицилия.

Карта на догръцките народи в Сицилия (от ляво надясно: елимци, сикани, сикули)

От езика им са запазени само няколко фрагмента, които не дават възможност за неговата класификация. По време на Гръцката колонизация сиканите са постепенно асимилирани, а през Римската епоха напълно изчезват.