Символ-верую на българската комуна

„Символ-верую на българската комуна“ е публицистично произведение, за чийто автор се сочи Христо Ботев.

Авторството на Ботев е оспорвано с исторически и литературни аргументи от учените Илия Тодоров (през 1991 г.) и Мариана Кирова (през 2016 г.). Текстът е запазен в препис на съратника на Ботев Велико Попов, който съобщава, че произведението е написано под вдъхновението на Парижката комуна. За пръв път текстът излиза през 1934 г. в книгата „Христо Ботев“ от комунистическия деец Георги Бакалов[1].

Симпатиите на Ботев към Парижката комуна и вярата му в идеалите на комунарите са изразени също и в статията му „Смешен плач“ във в. „Дума на българските емигранти“ през 1871 г.[2] и се потвърждават в частност от свидетелствата на Иван Вазов, както посочва Захари Стоянов в своята биография на Ботев[3].

ТекстРедактиране

Вярвам в единната обща сила на человеческий род на земното кълбо, за да твори добро.
И в единний комунистически ред на обществото, спасител на сички народи от вековни тегла и мъки чрез братски труд, свобода и равенство.
И в светия животворящ дух на разума, укрепляющ сърцата и душите на сички хора за сполуката и тържеството на комунизма чрез революция.
И в единното и неделимо отечество на сички хора и обща собственост върху сички имоти.
Изповядвам единний светъл комунизъм, поправител недъзите на обществото.
Чакам събужданието на народите и бъдащий комунистически строй на целия свят.

Галац, 20 април 1871 г. Хр. Ботйов

ИзточнициРедактиране

  1. Кирова, Мариана. Има ли общо Христо Ботев със „Символ-верую на българската комуна“?. // 29 май 2016. Посетен на 10 януари 2018.
  2. Напр. „Комунистите са мъченици, защото не са важни средствата в борбата им за свобода, а идеята на тази борба“
  3. Захари Стоянов. Христо Ботйов (Опит за биография): „Иван Вазов ми разказваше, че по това време нашият герой е бил такъв лют комунист и защитник на парижките събития, щото в няколко срещи с него, той, Вазов, захванал да вярва, че комуната ще да спаси света“.
 
Уикиизточник разполага с оригинални творби на / за: