Символ на Льожандър

Символът на Льожандър е специална функция в теорията на числата, която се дефинира по следния начин:

  • ако е квадратичен остатък по модул и
  • в противен случай,

където е просто число и .

Забележка: За удобство при смятането понякога се добавя и правилото

Вижте същоРедактиране

Правила за смятане със символа на Льожандър