Симеон Андонов, известен и като Симеон Софиянец,[1] е български учител, деец на Българското възраждане

Симеон Андонов
български просветен деец
Роден

БиографияРедактиране

Роден е в София. През 1851 година е учител в Батак. Участва в кореспонденцията на Баташката община с Александър Екзарх. Негов ученик в Батак е Никола Ковачовски.[2]

Към 1857-1858 година е учител в Лесковъц. Спомоществувател е за 5 броя на Месецослов или Календар вечний на Пенчо Радов, издаден в Белград през 1857 година. В книгата е отбелязан като „взаимноучителний български учител Симеон Андонович от София“.[3] За издадената в Белград през 1858 година читанка „Пресад мудрости или Собрание поучителны мисли, фолософически разсуждения и оштроумны разсуждения“ на нишкия учител Атанас Петрович, набира над 70 спомоществуватели, включително и 20 ученика.[4] Според Анастас Иширков Андонов учителства „с голям успех“ 12 години в Лесковъц, но напуска поради болест, след което, през 1870 година е заместен от сръбски учител.[5]

През 1878 година е кандидат за член на училищната комисия към новосъздаденото Софийско общинско управление.[6]

БележкиРедактиране

  1. Воjновић, Станиша. Прилог библиогафиjа штампаних књига са претплатницима из jужне Србиjе (1815-1912), Нишки зборник, бр. 13, децембар 1983, с. 102 – посочен е като Симеон Андоновић Софиjанац.
  2. Даскалов, Ангел. Из миналото на Неврокоп и близките му покрайнини, Македонски преглед, год. VII, кн. 1, София, 1931, с. 95.
  3. Воjновић, Станиша. Прилог библиогафиjа штампаних књига са претплатницима из jужне Србиjе (1815-1912), Нишки зборник, бр. 13, децембар 1983, с. 115.
  4. Воjновић, Станиша. Прилог библиогафиjа штампаних књига са претплатницима из jужне Србиjе (1815-1912), Нишки зборник, бр. 13, децембар 1983, с. 116 - посочен е като „лесковачки учител Симеон А.“
  5. Иширков, Анастас. Пътуване в Македония и Поморавия, в: Научна експедиция в Македония и Поморавието (1916), Съставител Петър Хр. Петров, София 1993, с. 116., архив на оригинала от 14 ноември 2012, https://web.archive.org/web/20121114050027/http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/BG_EUSPEDICIJA_1916.pdf, посетен на 2018-04-20 
  6. Софийското общинско управление, Архивите говорят. Книга 11, София, 2000, с. 435.