Оркестър

Оркестър е голяма инструментална музикална група.[1] В зависимост от броя на инструменталистите той може да бъде камерен, стандартен (около 80 души) и голям (104 и повече), като има строги пропорции какъв да бъде броят на инструментите от всеки вид, които се използват в оркестъра.

Форми на изпълнителското изкуствоРедактиране

Изразяването на музиката чрез изпълнението на някакво произведение (песен, пиеса) става посредством пеене или свирене на някакъв инструмент или по приложен начин, например със някакъв танц или хореография.

Изпълнителите, които пеят, се наричат певци или вокалисти, а изпълнителите, които свирят на някакъв музикален инструмент, инструменталисти.

Изпълнителският процес се осъществява по 3 основни начина:

  • солово – когато вокалист пее самостоятелно или инструменталист свири на някакъв инструмент;
  • камерно – когато изпълнителите са в камерна група: дуо, трио, квартет и т.н., биват вокални групи (певци), инструментални групи (инструменталисти);
  • оркестрово/хорово – когато инструменталната/вокалната група е с повече от 13 изпълнителя тя се нарича оркестър/хор.

СекцииРедактиране

  • щрайх секция – състои се от струнно-лъкови инструменти в 2 подкатегории (висок и нисък щрайх);
  • духова секция – състои се от духови инструменти в 2 подкатегории (дървени и медни);
  • перкусионна секция – състои се от ударни инструменти.

В допълнение в зависимост от характера на произведението композиторите включват арфи, пиано, орган, синтезатор (или електронни ефекти), специфични етно инструменти, старинни инструменти, един или няколко певци и хор.

Инструменти в оркестъраРедактиране

Перкусионните инструменти зависят изцяло от вида на произведението и избора на композитора, като в някои случаи съставът им е много по-голям.

Видове оркестриРедактиране

 
Народен духов оркестър на с. Михайлово, обл. Враца – 1962 г.

Има най-различни видове оркестри според вида на инструментите, включени в него:

  • еднородни като струнен оркестър, духов оркестър, перкусионен оркестър или
  • смесени като симфоничен оркестър, филхармоничен оркестър, оперен/оперетен оркестър и др.

Според вида на музиката, която изпълнява, може да бъде маршово-параден оркестър, военен оркестър, биг-бенд, оперен/оперетен оркестър, народен оркестър.

Популярни оркестриРедактиране

Някои от най-емблематичните оркестри са:

Български оркестриРедактиране

 
Саша Попов, основател на симфонични оркестри във София и Варна

В България в почти всеки град с население над 50 хил. души има симфоничен оркестър, като в най-големите градове има и оперен оркестър (понастоящем административно са обединени в оперно-филхармонични дружества).

В София и Велико Търново има също така оперетни оркестри. Единственият звукозаписен симфоничен оркестър на територията на страната е Симфоничният оркестър на Българското национално радио в София.

Ето и някои от по-популярните български оркестри:

БележкиРедактиране

Вижте същоРедактиране