Оркестър е голяма инструментална музикална група.[1] В зависимост от броя на инструменталистите той може да бъде камерен (около 50 души), стандартен (около 80 души) и голям (104 и повече), като има строги пропорции какъв да бъде броят на инструментите от всеки вид, които се използват в оркестъра.

Оркестър

Форми на изпълнителското изкуство

редактиране

Изразяването на музиката чрез изпълнението на някакво произведение (песен, пиеса) става посредством пеене или свирене на някакъв инструмент или по приложен начин, например с някакъв танц или хореография.

Изпълнителите, които пеят, се наричат певци или вокалисти, а изпълнителите, които свирят на някакъв музикален инструмент, инструменталисти.

Изпълнителският процес се осъществява по 3 основни начина:

  • солово – когато вокалист пее самостоятелно или инструменталист свири на някакъв инструмент;
  • камерно – когато изпълнителите са в камерна група: дуо, трио, квартет и т.н., биват вокални групи (певци), инструментални групи (инструменталисти);
  • оркестрово/хорово – когато инструменталната/вокалната група е с повече от 13 изпълнителя тя се нарича оркестър/хор.
  • щрайх секция – състои се от струнно-лъкови инструменти в 2 подкатегории (висок и нисък щрайх);
  • духова секция – състои се от духови инструменти в 2 подкатегории (дървени и медни);
  • перкусионна секция – състои се от ударни инструменти.

В допълнение в зависимост от характера на произведението композиторите включват арфи, пиано, орган, синтезатор (или електронни ефекти), специфични етно инструменти, старинни инструменти, един или няколко певци и хор.

Инструменти в оркестъра

редактиране

Перкусионните инструменти зависят изцяло от вида на произведението и избора на композитора, като в някои случаи съставът им е много по-голям.

Видове оркестри

редактиране
 
Народен духов оркестър на с. Михайлово, обл. Враца – 1962 г.

Има най-различни видове оркестри според вида на инструментите, включени в него:

  • еднородни като струнен оркестър, духов оркестър, перкусионен оркестър или
  • смесени като симфоничен оркестър, филхармоничен оркестър, оперен/оперетен оркестър и други

Според вида на музиката, която изпълнява, може да бъде маршово-параден оркестър, военен оркестър, биг-бенд, оперен/оперетен оркестър, народен оркестър.

Популярни оркестри

редактиране

Някои от най-емблематичните оркестри са:

Български оркестри

редактиране
 
Саша Попов, основател на симфонични оркестри във София, Плевен и Варна

В България в почти всеки град с население над 50 хил. души има симфоничен оркестър, като в най-големите градове има и оперен оркестър (понастоящем симфоничните оркестри са административно са обединени с оперите в съответните градове).

В София и Велико Търново има също така оперетни оркестри. Единственият звукозаписен симфоничен оркестър на територията на страната е Симфоничният оркестър на Българското национално радио в София.

Ето и някои от по-популярните български държавни и общински оркестри:

Вижте също

редактиране