Вижте пояснителната страница за други значения на Синедрион.

Синедрионът, наричан също Синедрин или Санхедрин, е орган на еврейското самоуправление в Юдея, съществувал от I век пр. Хр. до V век.

Исус на съд пред Синедриона“ (картина от Николай Ге, 1892)

Според еврейската традиция, създател на Синедриона е още Моисей,[1] но според съвременната историография той възниква много по-късно.[2] Синедрионът се споменава от времето на хасмонейския цар Александър Янай в средата на I век пр. Хр., когато е сцена на борбата за надмощие между садукеи и фарисеи. По това време той изглежда представлява събрание на влиятелни личности в столицата Йерусалим, които подпомагат първосвещеника, като разглеждат различни религиозни и правни въпроси.[2]

Във времето след разрушаването на Втория храм през 70 година Синедрионът се премества в Галилея и, окончателно поставен под контрола на фарисеите, става върховен орган на еврейското самоуправление. През този период той има 71 членове.[2]

През 1997 Синедрионът е възстановен.

Източници редактиране

  1. Туртуриков, Георги. Кратък терминологичен речник по история. Стара Загора, ISBN 954-91341-1-3, 2003, първо издание.
  2. а б в Уайлен, Стивън. Евреите по времето на Исус. София, Витлеем, 2007. ISBN 978-954-91134-4-0. с. 115-117.