Синкретизмът (на гръцки: συγκρητισμός – съединение, обединяване) е съчетание на различни, често привидно противоречиви мисловни, идейни течения или вярвания, съществуващи паралелно [1]. Пример е религиозният синкретизъм като смесване на разнородни религиозни виждания в една религия, сред еднородно или не население. Религиозен синкретизъм съществува още от древни времена в България, но дори и след покръстването (864 г. – княз Борис), когато наред с нововъведеното и все още „неразбрано“ християнство народът продължавал да се придържа към езическите си духовни обичаи които се смесват с новата царска религия.

Вижте също редактиране

Източници редактиране

  1. „Примирение, обединение между различни литературни видове, философски или религиозни течения въз основа само на допирните им точки“, Български тълковен речник, стр. 832

Външни препратки редактиране