Изразът „синя кръв“ произлиза от испанското „Sangre Azul“, което показва благородство и благородно потекло.

Според някои това произлиза от факта, че местните испанци (наследници на вестготите), имали по-светла кожа, върху която вените личат по-явно, отколкото на хора от берберски, мавритански, семитски и арабски произход. В резултат аристократите, особено някои семейства в Кастилия, които не са се сродявали с маврите, имали кръвоносни съдове в по-синкав оттенък (например на опакото на ръката), отколкото обикновените хора.

Литература ((es)) редактиране

  • Caro Baroja, J. (1978, 2.ª ed.): Los judíos en la España Moderna y Contemporánea, Istmo, Madrid, 3 vols.
  • Castro, Americo: SIMBIOSIS CRISTIANO-JUDAICA. LIMPIEZA DE SANGRE E INQUISICIÓN.
  • Hering Torres, Max Sebastián "LIMPIEZA DE SANGRE" ¿RACISMO EN LA EDAD MODERNA?
  • Greenwood Davydd J (1978) PUREZA DE SANGRE Y NOBLEZA EN EL PAÍS VASCO Y CASTILLA: CONCEPTOS NATURISTAS, VARIEDADES DEL ORDEN SOCIAL Y AUTONOMÍA DE LA NATURALEZA – Ethnica: revista de antropología, ISSN 0210-560X, Nº. 14, 1978, pags. 161-182
  • Mendoza Alonso, C. (1986): Judío, Enciclopedia General Ilustrada del País Vasco, San Sebastián, Auñamendi
  • Albert A. Sicroff. (1985, tesis de 1955): Los Estatutos de Limpieza de Sangre. Conrroversias entre los siglos XV y XVII, Taurus, Madrid.