Тази статия е за родственика. За други значения вижте Син.

Син е дете от мъжки пол спрямо своите родители. Еквивалентът от женски пол е дъщеря. В много страни по света синовете имат по-висок социален статут от дъщерите. Те се считат за продължители на рода и запазват фамилното име.

Интересен факт редактиране

В Китай, след въвеждане на закона за единствено дете (поради огромния растеж на населението там), се раждат по-голям брой мъжки рожби.

Християнство редактиране

В християнството под Триединство (още наричано Троица) се разбира Баща, Син и Свети Дух, като Синът е Исус Христос.

Вижте също редактиране