Ска̀ла на Бофо̀рт или Бофо̀ртова ска̀ла (пълно наименование Скала на Бофорт за сила на вятъра) е сравнителна таблица за силата на вятъра.

Създадена през 1805 г. от ирландския хидрограф Франсис Бофорт, тази скала се използва и днес от метеоролози и моряци с цел приблизително определяне скоростта на вятъра. Тя категоризира движението на въздушните маси в 12 степени (бала) – от безобиден ветрец до унищожителна стихия.

Отчита в мерни единици, наречени в негова чест бофорти, и се основава на субективни фактори, като състояние на морската повърхност или височина на вълните в открито море.

Скала на Бофорт
Степен Скорост на вятъра Название на вятъра Височина на вълните Условия в морето Условия на сушата
m/s km/h kn mph m ft
0 0-0,2 0 0 0 щил 0 0 спокойно, без вълни тихо
1 0,3-1,5 1-6 1-3 1-3 тих вятър 0,1 0,33 бръчки по повърхността вятърът може да раздвижи пушек
2 1,6-3,3 7-11 4-6 4-7 лек бриз 0,2 0,66 малки вълнички може да се усети по открита кожа
3 3,4-5,4 12-19 7-10 8-12 слаб вятър 0,6 2 големи вълнички постоянно движение на листа и клонки
4 5,5-7,9 20-29 11-16 13-18 умерен вятър 1 3,3 малки вълни вятърът вдига прах и хартийки, клати малки клони
5 8,0-10,7 30-39 17-21 19-24 полусилен вятър 2 6,6 средно дълги (1,2 m) вълни, наличие на пяна и пръски разклаща малки дръвчета
6 10,8-13,8 40-50 22-27 25-31 силен вятър 3 9,9 големи вълни с пяна по върховете и пръски клатене на големи клони, чадър трудно може да бъде удържан
7 13,9-17,1 51-62 28-33 32-38 доста силен вятър 4 13,1 вълни в различни посоки, откъсват се парчета пяна цели дървета се движат, трудно е да се ходи срещу вятъра
8 17,2-20,7 63-75 34-40 39-46 много силен вятър 5,5 18 средно високи вълни с чупещи се върхове и водовъртежи, ивици пяна чупи клонки от дърветата, отклонява коли от пътя
9 20,8-24,4 76-87 41-47 47-54 щорм 7 23 високи вълни, с гъста пяна, върховете на вълните се преобръщат, доста пръски леки повреди на сгради и съоръжения
10 24,5-28,4 88-102 48-55 55-63 силен щорм 9 29,5 много високи вълни, морската повърхност е побеляла, намалена видимост изкоренява дървета, значителни повреди на сгради и съоръжения
11 28,5-32,6 103-117 56-63 64-72 жесток щорм 11,5 37,7 изключително високи вълни множество повреди на сгради и съоръжения
12 >32,7 >117 >63 >72 ураган 14+ 46+ огромни вълни, морето е изцяло бяло и хвърля пръски, въздухът е пълен с пяна и пръски, силно ограничена видимост множество масивни повреди на сгради и съоръжения

Съществува формула, позволяваща да се изчисли с добро приближение степента по Бофорт, изхождайки от скоростта на вятъра. Основната формула, установена чрез измервания на островите Сили, международно призната от метеорологична конференция в Торонто през 1947 г., със стандартна височина за измерване на скоростта на вятъра, определена на 10 m, е:

  • , където е скоростта на вятъра във възли, а B е в бофорти.

Преизчисление на скоростта на вятъра в други единици:

  • , където е в km/h.
  • , където е в m/s.

Горното може да се изрази и по следния начин: силата на вятъра в бофорти е равна на число, най-близко до кубичен корен от частното от квадрата на скоростта на вятъра в km/h и числото 9:

Тази формула е точна за скорости на вятъра под 118 km/h; стойността на B е безразмерна величина.

Външни препратки

редактиране