Склавини или склавени (на гръцки: Σκλάβήνοι – Sklábēnoi, Σκλαύηνοι – Sklaúenoi, or Σκλάβίνοι – Sklabinoi, Σκλαβινίαι Sklaviniai; на латински: Sclaueni, Sclavi, Sclauini, or Sthlaueni – Sclaveni) е название, за образуваните от ранния 7 век групи от славяни на територията или на границата на Византийската империя. Понякога името им транслирано от византийските източници се среща в историческата литература и като славини или славени.

Южнославянските народни групи и племена (оранжево) на Балканския полуостров през 7 век; Границата на номиналната византийска територия е маркирана в лилаво, територията, населявана от римското или гръцкото провинциално население е зелена.

Названието Склавини (Sklaviniai) (и други подобни на него) е въведено от края на 8 век във византийските източници. По-късно това название също се използвало за описание на териториите, владени или населени от славяни. Склавините (Sklaviniai) не притежавали често ясни граници и са отчасти толерирани от Византия и понякога временно приемани. Така са наричани понякога южните славяни.

Територията заета от склавиниите е означавана като Склавиния или Славиния.

Източници

редактиране
  • Florin Curta, The Making of the Slavs: History and Archaeology of the Lower Danube Region, C. 500 – 700. Cambridge 2001, S. 110ff.
  • Johannes Koder, Sklavinien. In: Lexikon des Mittelalters. Bd. 7, Sp. 1988.
  • Franz Georg Maier, Byzanz. Fischer Weltgeschichte Bd. 13, Frankfurt a. M. 1973, S. 139ff.
  • Fine, John Van Antwerp (1991). The Early Medieval Balkans: A Critical Survey from the Sixth to the Late Twelfth Century. Michigan: The University of Michigan Press. ISBN 0-472-08149-7.
  • Andreas Nikolaou Stratos, "Byzantium in the seventh century, Vol. 3", (1975)