Скорост на звука в различни среди[1]
Среда Скорост на звука,
m/s
PVC (мек) 80
Въздух 343
Олово 1200
Вода 1490
PVC (твърд) 1700
Бетон 3100
Лед (-4 °C) 3251
Дърво 3300
Стъкло 5300
Стомана 5960

Скорост на звука е скоростта, с която звуковите вълни се разпространяват в дадена среда. Най-често под това понятие се разбира скоростта на звука във въздуха (343 m/s = 1234,8 km/h), но може да се отнася и за други среди, като тя зависи основно от плътността на средата.

Самолет F/A-18 Hornet на ВМС на САЩ преодолява звуковата бариера. Бялото облаче е образувано от капчици кондензирана вода, образували се като резултат от рязкото спадане на налягането на въздуха зад самолета

Когато звуковата вълна достигне до гранична повърхнина между две среди, тогава една част от нея се отразява, а другата част преминава през границата. Свойството на всеки материал, което определя количеството на пропускане на звука, се нарича акустичен импеданс.

Скоростта на звука във въздух се променя в зависимост от метеорологичните условия. Основният фактор, който влияе, е температурата. Влажността има малък ефект, докато налягането няма никакъв ефект.

Таблицата представя скоростта на звука в различни среди при температура 20 °C.

Вижте също редактиране

Източници редактиране