Скрибониите (на латински: gens Scribonia, Scribonii) са плебейска фамилия от Древен Рим, с име nomen gentile Скрибоний (Scribonius) и Скрибония (Scribonia) (за жени).

Родът произлиза от самнитския Каудиум (Caudium) и е от късния 3 век пр.н.е. в Рим. Най-познати са клонове Курион (Scribonii Curiones) и Либон (Scribonii Libones), които пренадлежат към сенаторската висша класа.

Познати членове от фамилията редактиране

Скрибонии Курион (Scribonii Curiones):

Скрибонии Либон (Scribonii Libones):

Други:

Жени: