Скрижали на откровението

(пренасочване от Скрижали)

Плочите на откровението са предмети от Библията – две каменни плочи (скрижали) с изписани върху тях Десетте Божи заповеди, които Моисей получава от Йехова в планината Синай.[Изход 31:18]

Скулптура на Моисей с плочите на откровението на фасадата на Реймската катедрала, XIII век