Словообразуване

Образуването на думи от представки, наставки, и корени (основи). Под словообразуване се разбира образуването на речникови думи, а не на форми на една дума, тоест не на граматични форми.

Вижте същоРедактиране