Сметна палата

Уикимедия пояснителна страница
Вижте пояснителната страница за други значения на Сметна палата.

Сметната палата е независим държавен орган за външен одит върху публичните финанси и изпълнението на държавния бюджет. Другото популярно име на сметните палати е върховна одитна институция (ВОИ).

Председателят на Сметната палата на Русия Сергей Степашин докладва за резултатите от външни одити на президента на страната Владимир Путин

При осъществяването на външен одит върху предприятията с публични финанси ВОИ на страните имат или се ползват с различен статут. В света са се утвърдили исторически 2 типа сметни палати, които условно могат да се поделят на парламентарни и такива със съдебни функции или латински тип. Има и ВОИ със смесени правомощия между тези основни типове. Водеща от първия тип е Сметната палата на Великобритания, а от втория - Сметната палата на Франция, създадена от Наполеон Бонапарт. По принцип възникването, изграждането и развитието на сметните палати следва като управленска философия двата основни вида правни системи - континенталната и тази на общото право. Европейската сметна палата е наднационален орган за финансов контрол по изпълнението на бюджета на ЕС и същевременно е 1 от 5-те институции на ЕС.

Съществуват 2 типа сметни палати – със съдебни или несъдебни функции[1] При първите – от чисто парламентарен тип, са сметните палати на Великобритания, Ирландия, Швеция, Дания, Финландия, Австрия, Унгария, Словакия, Словения, Естония, Литва, САЩ, а от вторите – латински тип, разполагащи с независима прокуратура и съд в рамките на институцията, са Франция, Италия, Испания, Португалия, Румъния, Гърция, Турция, страните от Латинска Америка и др.[1].

Съществуват и „смесени типове“ сметни палати като правомощия при осъществяването на външен одит върху предприятията, осъществявани с публични финанси. [1] Сметните палати на Федерална република Германия и Руската федерация са от смесен тип. Федералната сметна палата на Германия не е със съдебни функции понеже 1 от общо 5-те върховни съдилища на страната е Федералният финансов съд в Мюнхен. По времето на Третия райх Имперската сметна палата се е ползвала с доста по-разширени правомощия от Федералната днес. Сметната палата на Руската федерация е сред най-важните държавни органи на страната и от 2000 г. се оглавява от бившия премиер, бивш министър на правосъдието и на вътрешните работи и бивш ръководител на Федералната служба за сигурност Сергей Степашин.

Одитиращите органи със съдебни функции са де факто съдилища, които одитират (напр. Белгия, Франция, Словения), а другия тип одитиращи институции имат по-скоро информационно-консултантски функции (напр. Великобритания, САЩ). Съществуват и „смесени типове“ сметни палати като правомощия за/при осъществяването на външен одит върху предприятията осъществявани с публични финанси със засилени правомощия, примерно да налагат различни видове юридическа отговорност - административнонаказателна, дисциплинарна или деликтна отговорност, включително за неоснователно обогатяване на длъжностни лица.

Българската сметна палата, възстановена през 1996 г., има съдебни функции, въпреки че Върховната сметна палата до 1947 г. е нямала такива. Сметните палати са позиционирани извън 3-те власти – законодателна, изпълнителна и съдебна.

Източници

редактиране
  1. а б в Закон за Сметната палата и Закон за Сметната палата (отм.)

Вижте също

редактиране