Смисъл

Смисълът това е вътрешното съдържание на нещо.

Смисълът е вътрешното съдържание на нещо.[1] Понятието за смисъл е философска и като цяло жизнена концепция, предполагаща наличието на вътрешно съдържание, цел и определеност в обективните явления, съдържание, което определя тяхното място спрямо заобикалящата ги реалност. То дава тяхната причинност. Така понятието за смисъл съвпада с понятието значение. Често се използва тяхната взаимозаменяемост като синоними. Макар смисълът да е по-генерално и общо понятие от значението.

Понятието смисъл има своите производни в разговорния език и във философията като най-устойчивото словосъчетание е „смисълът на живота“.

ИзточнициРедактиране

  1. смисъл. // ibl.bas.bg. Институт за български език, 2023. Посетен на 2023-01-29.