Смисълът е вътрешното съдържание на нещо.[1] Понятието за смисъл е философска и като цяло жизнена концепция, предполагаща наличието на вътрешно съдържание, цел и определеност в обективните явления, съдържание, което определя тяхното място спрямо заобикалящата ги реалност. То дава тяхната причинност. Така понятието за смисъл съвпада с понятието значение.[2] Често се използва тяхната взаимозаменяемост като синоними.[3] Макар смисълът да е по-генерално и общо понятие от значението.

Понятието смисъл има своите производни в разговорния език и във философията като най-устойчивото словосъчетание е „смисълът на живота“.

Източници

редактиране
  1. мисъл // ibl.bas.bg. Институт за български език. Посетен на 2023-01-29.
  2. Философски речник. София, Книгоиздателска къща „Труд“, 2009. ISBN 978-954-528-929-3. с. 245.
  3. значение // ibl.bas.bg. Институт за български език. Посетен на 2023-05-05.

Вижте също

редактиране