Созиите (на латински: Sosii) от gens Sosia e име на фирма за книги в Древен Рим по времето на Август, която се води от братята Созии.

Те имат голямо предприятие, споменато от Хораций; затова името се употребява за влиятелен търговец на книги.

Известни представители на фамилията: