Софийски окръжен съд

окръжен съд в България

Софийски окръжен съд е окръжен съд в България със седалище в София, в чиято юрисдикция влизат съдебните райони на районните съдилища в Ботевград, Елин Пелин, Етрополе, Ихтиман, Костинброд, Пирдоп, Самоков, Своге и Сливница - т.нар. Софийски съдебен окръг.

Софийски окръжен съд
Информация
АбревиатураСОС
Основан1959 г.
Типокръжен съд
СедалищеСъдебна палата, София
Състав22 съдии
Карта
Карта

Софийският окръжен съд се произнася като първа инстанция по дела, определени със закон, и като въззивна инстанция по жалби срещу решения на районните съдилища в Софийския съдебен окръг.

Софийският окръжен съд се състои от двадесет и двама съдии, двама от които са младши съдии, и 34 служители. Съдиите от Софийския окръжен съд са групирани в три отделения според правната материя на подсъдните им дела: наказателно, гражданско и търговско отделение, всяко от които има собствен ръководител. Административното ръководство на Софийскияя окръжен съд се осъществява от неговия председател и трима заместник-председатели, които са ръководителите на трите отделения на съда.

Софийският окръжен съд се помещава в Съдебна палата в София, където административните му служби използват стаи и помещения на сутерена и на партерния етаж на сградата, а заседанията си провежда в 21 заседателна зала на четвъртия етаж.

История редактиране

Софийският окръжен съд е създаден с Указ 207 на Президиума на Народното събрание от 16 март 1959 г., с който се създават новите окръжните съдилища, следващи административното деление на България. Съществуващият дотогава Софийски окръжен съд е упражнявал юрисдикция върху Кюстендилски, Пернишки и Софийски съдебен окръг, както и върху София-град, а освен в София, той е притежавал и едно отделение в Благоевград. Указът от 16 март 1958 г. създава сегашните окръжни съдилища, в това число и Софийски градски съд, който има статут на окръжен съд с юрисдикция върху съдебния район на София-град.

Източници редактиране