Източният блок е съвкупност от съюзени социалистически държави с комунистическо управление, намиращи се в Централна и Източна Европа с цел да противодействат на Капиталистическия лагер и по-късно Капиталистическа система.

Източен блок

Употреба и синоними Редактиране

Синонимно название на Социалистическия лагер (но с по-малък обхват) е „Съветски блок“ или Източен блок, което е използвано от така наречените западни демокрации (развитите страни от ОИСР) за СССР и съюзните му държави (страните-членки на военно-политическата Организация на Варшавския договор и, по-разширено, останалите страни в Съвета за икономическа взаимопомощ). Управляващите комунистически партии в тези държави се придържат към политическата теория на марксизма-ленинизма.

От 1970-те години се избягва използването на понятията „лагер“ и „блок“: така социалистическите страни са групирани в социалистическа система, а капиталистическите страни – в капиталистическа система. За да подчертаят своето единство страните от Съветския блок се самонаричат братски страни.

Тези названия са широко използвани най-вече в Съветския съюз и в други близки страни (като България) и престават да бъдат актуални в края на 1980-те години с разпадането на социалистическата система. Все още обаче за тези държави в България се говори като за държави от бившия социалистически лагер.

Страни в Източен блок Редактиране

Страни извън Източен блок Редактиране


Макар двете държави да са имали близки отношения със СССР, те не попадат формално в Източният блок.

Организации в социалистическата система Редактиране