Международна социалистическа система, или само социалистическа система, също социалистическа общност и (до 1970-те) социалистически лагер, е съвкупно название на социалистическите страни – Съюза на съветските социалистически републики (СССР, Съветски съюз) и другите държави, приели социалистически път на социално-икономическо развитие.

Източен блок

В противовес в държавите от Социалистическата система развитите страни са наричани общо Капиталистически лагер и по-късно Капиталистическа система.

Употреба и синонимиРедактиране

Синонимно название на Социалистическия лагер (но с по-малък обхват) е „Съветски блок“ или Източен блок, което е използвано от така наречените западни демокрации (развитите страни от ОИСР) за СССР и съюзните му държави (страните-членки на военно-политическата Организация на Варшавския договор и, по-разширено, останалите страни в Съвета за икономическа взаимопомощ). Управляващите комунистически партии в тези държави се придържат към политическата теория на марксизма-ленинизма.

От 1970-те години се избягва използването на понятията „лагер“ и „блок“: така социалистическите страни са групирани в социалистическа система, а капиталистическите страни – в капиталистическа система. Страните от Съветския блок се самонаричат братски страни.

Тези названия са широко използвани най-вече в Съветския съюз и в други близки страни (като България) и престават да бъдат актуални в края на 1980-те години с разпадането на социалистическата система. Все още обаче за тези държави в България се говори като за държави от бившия социалистически лагер.

Страни в Съветския блокРедактиране

Страни извън Съветския блокРедактиране

Към изброените могат да се прибавят и някои африкански държави с просъветски ориентирана външна политика като например: Народна република Мозамбик, Народна република Ангола, Социалистическа народна либийска арабска джамахирия, Алжирска народно-демократична република, Временен военно-административен съвет на Етиопия/Народно-демократична република Етиопия и др.

Страни с просоциалистическа ориентацияРедактиране

Организации в социалистическата системаРедактиране