Социална дейност на човека

Социалната дейност на човека е неговата активност в обществото, която има предвид възможните действия и социалните взаимодействия с останалите индивиди.[1] Според Макс Вебер, действието на човека е социално, когато той се съобразява с действията на останалите и предприема своето действие във връзка с тяхното поведение.

Източници редактиране

  1. Fadul, J. and Estoque, R. A Textbook for an Introductory Course in Sociology. Lulu Press, 2010.