Вижте пояснителната страница за други значения на норма.

Социална норма, обикновено се използва в множествено число за социални норми в цялост – това са правилата за социално поведение, които са възприети в обществото, като могат да имат своите културни специфики, или групови специфики. Докато социологията изследва основно социалните норми на обществото като цяло и в някои случаи тези на социалните групи, психологията например изследва основно спецификите в групите и тяхното влияние или значение за личността.

Поздравяването с ръкостискане след спортен мач е социална норма в спорта.

Видове норми

редактиране

Писани / неписани

редактиране

Нормите биват писани и неписани. Писаните норми могат да бъдат закони и разпоредби, вътрешни правила на организации, клубове и т.н. Индивидите също така могат да привнасят норми от организации, в които са били преди това част, към новите социални групи, към които се присъединяват, тъй като самите индивиди стават носители на тези норми.

Прескриптивни / проскриптивни

редактиране

Прескриптивни[1] са тези, които съветват какво някой трябва да направи, докато проскриптивни, са тези, които казват какво не трябва да се прави.

Отклонения от социалните норми

редактиране

Отклоненията от социалните норми, когато се отнасят до 1 лице се наричат девиации и девиантно поведение, а когато характеризират група, общност или общество като цяло – социални патологии [2].

Източници

редактиране

Вижте също

редактиране