Социална роля е термин в социологията, който означава съвкупност от поведения, външен образ, проявен и представен пред общността, или предложен, наложен от нея, като обикновено социалната роля се проявява в ситуационен контекст[1]. Социалната роля може да е свързана с определен социален статус или социална, или служебна позиция.

Теодор Розак отбелязва:

„животът на хората е станал толкова фрагментарен, че им става все по-трудно да намират опора в публичните си роли, за да постигнат задоволяващо чувство на реализация и идентичност.“[2]

Източници редактиране

  1. Веска Кожухарова-Живкова, „Социологическа интерпретация на смяната на маските“, Български фолклор (4/2000), стр. 33 – 38.
  2. Теодор Розак, „Религия и модерен свят“.