Социолингвистика

Социолингвистиката е дял от езикознанието, който изследва съотношението между езика и неговата външна система, разбирана като среда от външни фактори (социални условия), в която той функционира.

За основател на социолингвистиката се смята американецът Уилям Лабов.

Вижте същоРедактиране