Джаджи

По-долу е списъкът на специалните джаджи, които потребителите могат да активират чрез страницата си с настройки, както е указано на MediaWiki:Gadgets-definition. Този списък дава лесен достъп до страниците със системни съобщения, съдържащи описанието и кода на всяка джаджа.

Разглеждане    [Преглед на кода]

Редактиране    [Преглед на кода]

Падащи менюта    [Преглед на кода]

Интерфейс    [Преглед на кода]

 • OpenStreetMap добавя връзка към карта от OpenStreetMap, когато в началото на географска статия са записани координатни данни.  (Преглед на кода | Изнасяне)
  Използва: Gadget-OpenStreetMap.js
  Активирана за всички по подразбиране.
 • Изскачащи прозорци за бележките (ReferenceTooltips) показва в малко изскачащо прозорче (tooltip) съдържанието на дадена бележка при посочването ѝ с мишката в статията. Това позволява бележките да бъдат преглеждани, без да е необходимо да се прескача до края на страницата и обратно. Ако тази джаджа е включена заедно с NavigationPopups, последната има приоритет.  (Преглед на кода | Изнасяне)
  Използва: Gadget-ReferenceTooltips.js, Gadget-ReferenceTooltips.css
 • UTCLiveClock добавя часовник в личното меню, който показва текущото време според UTC и дава възможност за изчистване на складираното копие на страницата.  (Преглед на кода | Изнасяне)
  Използва: Gadget-UTCLiveClock.js
 • Черен облик (BlackSkin) Настройва облика Монобук със зелени букви на черен фон. Не използва Javascript, а само CSS.  (Преглед на кода | Изнасяне)
  Използва: Gadget-Blackskin.css
  Джаджата е достъпна в облик „Монобук“.
 • PurgeTab добавя препратка * над страницата, която дава възможност за изчистване на складираното копие на страницата.  (Преглед на кода | Изнасяне)
  Използва: Gadget-purgetab.js
 • Категории в началото (Cats-on-top) копира реда с категориите начело на страницата, точно под заглавието. Съвместима е с HotCat.  (Преглед на кода | Изнасяне)
  Използва: Gadget-cats-on-top.js
 • HideFundraisingNotice — спиране на показването на обявата за набиране на средства.  (Преглед на кода | Изнасяне)
  Използва: Gadget-HideFundraisingNotice.css
 • Маркиране на препратките към пояснителни страници – задава розов цвят на фона на препратките към пояснителни страници.  (Преглед на кода | Изнасяне)
  Използва: Gadget-HighlightDisambigLinks.css
 • QuickEditCounter – показва брояч на редакциите на потребителските страници  (Преглед на кода | Изнасяне)
  Използва: Gadget-quickeditcounter.js
 • Подобрен списък за наблюдение (Smart Watchlist) – позволява допълнителни възможности в списъка за наблюдение: скриване на определени потребители, страници и редакции, маркиране с избран цвят на потребители и страници, създаване на различни групи страници и показване само на страниците в избрана група в списъка за наблюдение (полето с настройки може да бъде скрито чрез джаджата Скриване на настройките на ПСН)  (Преглед на кода | Изнасяне)
  Използва: Gadget-SmartWatchlist.js
 • Скриване на настройките на ПСН – скрива полето с настройки на подобрения списък за наблюдение, така че да не заемат излишно място, когато редакторът вече е направил желаните настройки  (Преглед на кода | Изнасяне)
  Използва: Gadget-SWLHideSettings.css
 • Превключвател – позволява на едно и също място в страница да се показва различно съдържание, като превключването се осъществява с помощта на радио бутони.  (Преглед на кода | Изнасяне)
  Използва: Gadget-Switcher.js
  Активирана за всички по подразбиране.
 • Mwbot – extends the functionality of an inputbox in a div.mwbot element, appends { { MAINPAGE/SUBPAGE } } to MAINPAGE upon creation of MAINPAGE/SUBPAGE.  (Преглед на кода | Изнасяне)
  Използва: Gadget-Mwbot.js
  Активирана за всички по подразбиране.
 • Коригиране на подреждането на новия списък за наблюдение – освен ако не създава проблеми, желателно е да остане включено, в противен случай при използване на новия списък за наблюдение шаблонът Последни промени се изобразява с голямо бяло поле отстрани, като празното пространство се заема единствено от бутона за редактиране на списъка.  (Преглед на кода | Изнасяне)
  Използва: Gadget-WatchlistTopSectionWidgetFix.css
  Активирана за всички по подразбиране.
 • Gadget-MoveToIncubator – Добавя в менюто на статии възможност за бързо преместване в инкубатора.  (Преглед на кода | Изнасяне)
  Използва: Gadget-MoveToIncubator.js

  Изисква следното потребителско право:

  • autopatrol
  Активирана за всички по подразбиране.

Патрулиране    [Преглед на кода]

 • Бързо патрулиране (Quick patrol) е удобство за патрульорите, които ползват опцията „Групиране на промени по страниците на последните промени и списъка за наблюдение“ (от меню Последни промени на настройките). Те могат да отмятат накуп всички групирани редакции по страницата, без значение дали са извършени от един или повече потребители.  (Преглед на кода | Изнасяне)
  Използва: Gadget-Quick patrol.js
 • Бързолик — позволява преглед на разликовите препратки в Последни промени и История, без да се напуска главната страница  (Преглед на кода | Изнасяне)
  Използва: Gadget-Quick diff.js
 • Бързо отменяне (Quick rollback) – инструмент за патрульори, който позволява отмяна на редакции без да се напуска текущата страница. В допълнение към стандартните препратки [отмяна] се добавят по две нови препратки – доб (отбелязва в резюмето, че отменените редакции са зачетени като добронамерени) и ком (позволява да се въведе коментар, който да бъде включен в резюмето). Ако добавите var quickRollback_confirm = true; във вашия common.js, преди отмяна ще бъде изисквано потвърждение.  (Преглед на кода | Изнасяне)
  Използва: Gadget-Quick rollback.js