Източници на книги

Търсене на информация за книга

Тази страница съдържа списък с външни препратки за онлайн търсене на книга с ISBN 9789543212118.

Забележка: Уикипедия не е обвързана с никой от посочените уебсайтове, не ги представлява и не носи отговорност за тяхното съдържание. Препратките по-долу са добавени от доброволци, търсенето чрез тях може да не работи както се очаква, включително да изведе неверни резултати и/или да не намери дадена книга.


Библиотеки и каталози

Директно търсене по Институция или каталог Формуляр за търсене Коментар
ISBN Национална библиотека "Св.Св. Кирил и Методий" каталог
Регионална библиотека Благоевград каталог
Регионална библиотека Варна каталог
Библиотеки в град София каталог Книги набавени след 1995 г. в 25 библиотеки в София
Бургаски свободен университет каталог
Библиотека на ПУ "Паисий Хилендарски" каталог
Библиотека на СУ "Св. Климент Охридски каталог
ISBN WorldCat каталог Търси из каталозите на много библиотеки по целия свят
ISBN KVK Karlsruher Virtueller Katalog каталог Търси из каталозите на библиотеки в Германия и други страни по света
ISBN BVB Bibliotheksverbund Bayern каталог Каталог на библиотеките в Бавария
ISBN KOBV Berlin-Brandenburg каталог Каталог на библиотеките в Берлин и някои университетски библиотеки в Бранденбург
ISBN Библиотека на Конгреса каталог
ISBN Sudoc Système universitaire de documentation каталог Академични каталози във Франция
ISBN Национална електронна библиотека каталог Каталог на библиотеките в различни градове

Български книжарници

Български книжарници (с директно търсене по ISBN)

Директно търсене по Институция или фирма Формуляр за търсене Коментар
ISBN Книжарница „Хеликон“ разширено търсене
ISBN Книжарница „Кръгозор“ разширено търсене
ISBN Книжарница „Труд“
ISBN Издателство „Бард“
ISBN Книжарница „Лексико“
ISBN izdavam.com
ISBN „СофтПрес“
ISBN „Книгомания“ разширено търсене
ISBN „Българска книга“
ISBN Mobilis.bg разширено търсене
ISBN „Хермес“

Български книжарници (без търсене по ISBN)

Други

  • AddALL (услуга за сравняване на цени)
  • Amazon.com (онлайн-книжарница)
  • Barnes & Noble (верига книжарници)
  • Google Books (онлайн каталог и архив на книги)
  • PriceSCAN (услуга за сравняване на цени)

Универсално търсене на ISBN (чрез машина за търсене)