Търсене на повтарящи се файлове

Търсене на повтарящи се файлове на база хеш стойности.