Търсене на външни препратки

Възможна е употребата на заместващи знаци като: „*.wikipedia.org“.
Поддържани протоколи: bitcoin:, ftp://, ftps://, geo:, git://, gopher://, http://, https://, irc://, ircs://, magnet:, mailto:, mms://, news:, nntp://, redis://, sftp://, sip:, sips:, sms:, ssh://, svn://, tel:, telnet://, urn:, worldwind://, xmpp:
За глобално претърсване из по-големите чуждоезични уикипедии използвайте инструмента CrossWiki LinkSearch

Търсене на външни препратки