Информация за глобалната сметка

Този интерфейс може да се използва за управление на глобалните потребителски сметки.

Преглед на информация за сметката