Автоматични блокирания

Списък на автоматични блокирания
Общ брой автоматични блокирания: 0
Дата и час Цел Срок на изтичане Блокиращ администратор Параметри на блокирането Причина
06:36, 27 юни 2020 Добродушен (беседа | приноси) неограничен Iliev (беседа | приноси)
 • редактиране (за цялото уики)
 • създаването на сметки е блокирано
 • е-пощенската услуга е блокирана
 • забрана за редактиране на личната беседа
Поведение, демонстриращо, че създаването на енциклопедия не е основна цел
11:30, 6 юни 2020 Стига антибългарщина (беседа | приноси) неограничен Iliev (беседа | приноси)
 • редактиране (за цялото уики)
 • създаването на сметки е блокирано
 • е-пощенската услуга е блокирана
Поведение, демонстриращо, че създаването на енциклопедия не е основна цел
20:24, 29 май 2020 Petkinvi (беседа | приноси) неограничен Iliev (беседа | приноси)
 • редактиране (за цялото уики)
 • създаването на сметки е блокирано
 • е-пощенската услуга е блокирана
 • забрана за редактиране на личната беседа
Поведение, демонстриращо, че създаването на енциклопедия не е основна цел
19:09, 27 май 2020 78.26.151.220 (беседа) 19:37, 27 май 2021
остават още 321 дни, 16 часа и 1 минута
Алиса Селезньова (беседа | приноси)
 • редактиране (за цялото уики)
 • създаването на сметки е блокирано
 • е-пощенската услуга е блокирана
 • забрана за редактиране на личната беседа
Агресивно поведение в нарушение на правилата на проекта