Грешки в статичния код

Забележка: Бройките за категориите не са точни, а са базирани на оценки.

Висок приоритет

Среден приоритет

Нисък приоритет