Информация за координатите

20°42′48″N 156°15′27″W