Информация за координатите

35°21′45″N 138°43′50″E