Информация за координатите

45°30′20″N 149°10′36″E