Информация за координатите

35°42′48″N 139°45′44″E